Twórczość codzienna jako aktywność całożyciowa człowieka

Komitet naukowy

  • dr hab. Krzysztof J. Szmidt, prof. Uniwersytetu Łódzkiego  (Zakład Pedagogiki Twórczości, Wydział Nauk o Wychowaniu, Prezes Honorowy Polskiego Stowarzyszenia Kreatywności)
  • dr hab.  Janina Uszyńska – Jarmoc, prof. Uniwersytetu w Białymstoku  (Zakład Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Członek Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Kreatywności) – Przewodnicząca Komitetu Naukowego Konferencji
  • dr hab. Katarzyna Citko, prof. Uniwersytetu w Białymstoku  (Zakład Kulturoznawstwa, Wydział Pedagogiki i Psychologii)
  • dr hab. Agata Cudowska, prof. Uniwersytetu w Białymstoku  (Zakład Pedagogiki Porównawczej, Wydział Pedagogiki i Psychologii)
  • dr hab. Andrzej Kisielewski (Zakład Kulturoznawstwa, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Uniwersytet w Białymstoku)
  • dr hab. Marzanna Morozewicz, prof. Uniwersytetu w Białymstoku  (Zakład Edukacji Wizualnej, Wydział Pedagogiki i Psychologii)
  • dr Monika Modrzejewska-Świgulska (Zakład Pedagogiki Twórczości, Wydział Nauk o Wychowaniu, Uniwersytet Łódzki, członek Polskiego Stowarzyszenia Kreatywności)
  • dr Kamila Witerska (Katedra Pedagogiki Twórczości, Wydział Humanistyczny, Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi, członek Polskiego Stowarzyszenia Kreatywności)