Twórczość codzienna jako aktywność całożyciowa człowieka

Obszary tematyczne i formy udziału

Mamy nadzieję, że planowane spotkania w ramach konferencji stworzą przestrzeń do żywej dyskusji interdyscyplinarnej oscylującej wokół poniższych proponowanych zagadnień:

 • filozoficzne, psychologiczne, socjologiczne i pedagogiczne koncepcje twórczości codziennej;

 • kulturowy aspekt twórczości codziennej;

 • znaczenie twórczości codziennej w rozwoju człowieka;

 • twórczość codzienna a twórczość wybitna;

 • twórczość codzienna a zdrowie psychiczne i dobrostan człowieka;

 • twórczość codzienna w przestrzeni artystycznej;

 • twórczość codzienna w przestrzeni medialnej;

 • stymulowanie twórczości codziennej i kreatywności człowieka – edukacyjny wymiar twórczości codziennej;

 • twórcze kompetencje a kompetencje w twórczości;

 • twórczość codzienna z perspektywy jej empirycznego badania;

 • twórczość codzienna jako szansa, złudzenie i dylemat aktywności całożyciowej człowieka;

 • twórczość codzienna z perspektywy osobistych doświadczeń członków i sympatyków PSK.

Przewidujemy różne formy udziału w konferencji: wystąpienia w sekcjach tematycznych, sesji posterowej prezentującej własne wytwory twórcze, warsztaty metodologiczne dotyczące badania twórczości codziennej oraz warsztaty metodyczne rozwijające twórczy potencjał uczestników konferencji.

%d blogerów lubi to: