Twórczość codzienna jako aktywność całożyciowa człowieka

Warunki uczestnictwa

Termin nadsyłania zgłoszeń i wnoszenia opłaty konferencyjnej:  28.02. 2014 roku

Prosimy o przesyłanie karty zgłoszenia na adres: konferencja.psk@gmail.com

Do pobrania karta zgłoszenia

Opłata konferencyjna:

Opcja 1: czynny udział w konferencji z wystąpieniem Członkowie Polskiego Stowarzyszenia Kreatywności – 470 zł, pozostali uczestnicy – 550 zł

(opłata obejmuje: koszt wydania publikacji, udział w warsztatach, 2 obiady, przerwy kawowe, 2 kolacje)

Opcja 2: bierny udział w konferencji,  w tym udział w warsztatach Członkowie Polskiego Stowarzyszenia Kreatywności – 170 zł, pozostali uczestnicy – 250 zł

(opłata obejmuje: udział w wykładach i warsztatach, 2 obiady, przerwy kawowe, 2 kolacje)

Prosimy o dokonanie wpłaty na konto:

PKO S.A. IV O/Kraków   10 1240 3002 1111 0000 2885 7811

W tytule wpłaty prosimy wpisać:

Imię i nazwisko uczestnika, Konferencja PSK Twórczość – Białystok 2014